• YARIM ALTIN
  8.506,00
  % -0,38
 • AMERIKAN DOLARI
  32,5038
  % 0,08
 • € EURO
  34,7826
  % -0,12
 • £ POUND
  40,2943
  % -1,04
 • ¥ YUAN
  4,5009
  % 0,12
 • РУБ RUBLE
  0,3457
  % -0,21
 • BITCOIN/TL
  2111798,490
  % 1,74
 • BIST 100
  9.693,46
  % 1,77

ÖRTÜLÜ ÖDENEK NE İŞE YARAR? TÜRKİYEDE ÖRTÜLÜ ÖDENEK (2023)

ÖRTÜLÜ ÖDENEK NE İŞE YARAR? TÜRKİYEDE ÖRTÜLÜ ÖDENEK (2023)

Örtülü Ödenek nedir? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, hükümetlere 1 yıl içinde bütçeden ayrılmış kullanma şartları belli başlı seçenekler sunan ama harcama esnekliği olan belli bir projeye veya programa direk bağlanmamış harcama kalemidir. Türkiye’de örtülü ödeneği cumhurbaşkanı ve başbakan, devlet ve hükümetin çıkarları için gizli istihbarat ve gizli savunma harcamaları başta olmak üzere kanunda belirtilen bazı bölgelerde kullanabiliyor.

örtülü ödenek nedir

Örtülü Ödenek Ne İşe Yarar?

Örtülü ödenekte sistem hızlı kararlı ve bürokratik süreçlerin içinden geçip zaman kaybı yaşamadan milli güvenlik, kapalı istihbarat ve savunma gibi hassas konularda engellenmeden yapılmasıdır.

Örtülü Ödenek Ne Kadar?

Örtülü ödenek Cumhurbaşkanlığına tahsis edilmiş yıllık bütçeye ek olarak her yıl ayrıca tahsis edilen bir tutardır ve yıl boyunca tamamının harcanması gibi bir zorunluluk yoktur. Kanunda en son değişikliklere göre her yıl için ayrılacak örtülü ödenek tutarı Cumhurbaşkanlığı genel başlangıç bütçesinin binde beşini geçmez.

Anayasadaki Örtülü Ödenek Maddesi

Anayasada adı geçen örtülü ödenek maddesi: Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar, olağanüstü hizmetlerle ilgili hükümet icapları için kullanılmak üzere başbakanlık bütçesine konulan ödenektir. Örtülü ödenekte başbakan ailesi siyasi partiler ve seçim ihtiyaçları için kullanılamaz.

Örtülü ödeneğin giderleri başbakan, maliye bakanı ve ilgili bakanlar tarafından imzalanan kararnamelerin esaslarına göre gerçekleşir ve ödenir.

Örtülü Ödenek Parası Nereden Geliyor?

Örtülü ödenek adı altında yapılan gizli harcamaların karşılanması için Başbakanlık için açılan özel hesaba hem bütçeden kaynak tahsis ediliyor, hem de Tanıtma Fonu’nda biriken paranın yüzde 20’si üçer aylık sürelerle aktarılıyor. Başbakan, istediği zaman da Maliye Bakanlığı’ndan kaynak tahsisi yapılmasını isteme hakkına sahiptir.

Kredi Garanti Fonu KGF Nedir? Kimlere Verilir?

Kobilere destek amacıyla kurulan kredi garanti fonu finansal anlamda destek bulmak amacıyla arayışta bulunan ve kgf nedir sorusunu soran işletmelere fayda sağlamaktadır. Aşağıdaki başlıklarımızda kredi garanti fonu nedir ve ne iş yapar sorularına daha detaylı cevap bulabileceksiniz.KGF Nedir? Açılımı kredi garanti fonu olan bu kurumun 1993 yılında bakanlar kurulunca kurulması netleştirilmiş ve 1994 yılında işlemlerine başlamıştır. Garanti fonu kapsamında küçük veya ortaklı işletmeler yapacakları yatırımlar

İlgili İçerik

Kim Hesap Veriyor

Örtülü ödeneğin harcanmasından doğrudan başbakan sorumludur. Başbakan, bu ödenekten yapılan harcamalar için hesap vermiyor. Harcamalar yargıya götürülemiyor.

Örtülü Ödenek Parasını Kim Harcıyor?

Örtülü ödenek paraları en başta dört devlet birimine gönderiliyor. Bunlar, Genelkurmay Başkanlığı, MİT, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü.

örtülü ödenek parasını kim harcıyor

VEDOP – VEDOP Nedir? VEDOP Beyanname Sorgulama

Günümüz teknolojisinde bir çok kurumda işlemlerin bilgisayar ortamına geçmesi ile VEDOP projesiyle gelir idaresi başkanlığı da iş yükünü azaltmıştır. VEDOP, iş yükünü azaltmak için gelir idaresi başkanlığı tarafından yapılan bir otomasyon projesidir. VEDOP Nedir? Bir çok insana işlemlerini halletmesi için VEDOP’a girilmesi gerektiği söylendiğinde VEDOP’un ne olduğunu bilmediğini fark ediyoruz. Gelir idaresi başkanlığı tarafından yapılan tüm işlemlerin elektronik bir ortamda yapıldığı otomasyon projesine VEDOP denir. Açılımı ise “Vergi

İlgili İçerik

Örtülü Ödeneğin Kullanılamayacağı Yerler Nerelerdir?

Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında, Cumhurbaşkanının ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamayacaktır.

Örtülü Ödenek Oranı Ne Kadardır?

İlgili yılda örtülü ödenek amacıyla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemeyecektir.

Türkiye’de Örtülü Ödenek

Türkiye’de örtülü ödenek uygulaması yıllardır tartışılan bir konu. Türkiye’de 24 Haziran 2018 ‘de yapılan genel seçimlerin ardından Başkanlık sistemine geçilmesinden önce Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığına örtülü ödenek tahsisi yapılıyordu. Bunun sebebi, örtülü ödeneğin miktarının çok fazla olmasından kaynaklı, nerede hangi amaçlarla kullanıldığının gizli olması, açıklanmaması ve denetlenmemesi. Bu sebeple spekülasyonlara açık hale geliyor. 014 yılına kadar ise sadece Başbakanlara örtülü ödenek tahsis edilmekteydi. 27 Mart 2015 tarihinde kanunun 24.maddedesinde yapılan değişiklikle örtülü ödenek kullanma yetkisi Başbakanlığın yanı sıra Cumhurbaşkanlığına da verildi. Türkiye’de devlet ve hükümete veya cumhurbaşkanı ve başbakana verilen örtülü ödenek hakkının kapsamı epey geniş. Kanunda kişisel ve ailevi harcamalar için kullanılamayacağı belirtildiği için hangi amaçlarla ve nerelerde nasıl kullanıldığı denetlenemiyor ve açıklanamıyor. Türkiye’de örtülü ödenek; gizli istihbarat ve savunma giderleri, devletin güvenliği ve çıkarları için siyasi ve sosyal alanlarda, devlet itibarını artırıcı hizmetlerde, kültür hizmetlerinde, olağanüstü durumlarda kullanılmaktadır. Türkiyede yapılan örtülü ödenek harcama detayları için TBMM sitesinden detaylı inceleyebilirsiniz.

Dünyada Örtülü Ödenek Harcamaları

Örtülü ödenek harcamaları her ülkenin şartlarına veya kanunlarına uygun şekilde düzenlenmiş. Bazı ülkelerde örtülü ödenek harcamaları çok esnek bazılarında ise denetim altındadır. Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) başkanın kullanacağı örtülü ödeneğin miktarını kongre belirliyor. Başkana örtülü ödenek kullanma yetkisini de kongre veriyor. Bu ödenek, savunma harcamaları dışında kullanılabiliyor. Yani hangi alanlarda kullanılamayacağına dair bir çerçeve bulunuyor. ABD’deki örtülü ödenek harcamaları denetleniyor. Başkan ödeneği nerede, hangi amaçla kullandığını açıklamak zorunda. Avustralya’da da yıllık olarak tahsis edilen örtülü ödenek, sadece kamu hizmetlerinde kullanılabiliyor. Başka bir kuruma da kamu hizmeti şartıyla aktarılabiliyor. Bu ödenek, denetleniyor. Yılsonunda örtülü ödeneğin hangi hizmetler için hangi kurumlarda kullanıldığının belgelenmesi ve açıklanması gerekiyor. Almanya’da resmi bütçeler dışında herhangi bir gizli ödenek veya benzeri bir bütçe bulunmuyor. Sadece başbakan veya ilgili bakanlar bazı durumlarda gizli operasyonlar için bütçeden ödenek alabiliyor. Ancak ilgili bakanlık yaptığı bu harcamaların bütün detayını meclisin görevlendirdiği raportöre açıklamak zorunda.

Şirketlerde Örtülü Ödenek Nedir?

Şirketlerde Örtülü ödenek yerine ise örtülü sermaye sistemi aktiftir. Kanunlara göre şirketlerin işletmede kullanmak için doğrudan veya dolaylı olarak sağladıkları borcun öz sermayelerinin üç katını aşan kısmı, örtülü sermaye kabul edilmektedir.