• YARIM ALTIN
  8.071,00
  % 1,12
 • AMERIKAN DOLARI
  32,2053
  % -0,22
 • € EURO
  35,1156
  % -0,22
 • £ POUND
  41,0337
  % -0,05
 • ¥ YUAN
  4,4662
  % -0,03
 • РУБ RUBLE
  0,3541
  % -0,63
 • BITCOIN/TL
  2150146,472
  % -0,28
 • BIST 100
  10.643,58
  % 3,14

Değerleme Raporu Nerede Kullanılır? (2023)

Değerleme Raporu Nerede Kullanılır? (2023)

Gayrimenkul değerleme raporu, bir kişi ya da kuruluşun talebiyle herhangi bir taşınmazın değerinin tespiti için değerleme uzmanları tarafından taşınmazın değerini etkileyen tüm faktörlerin analizini ve değerini barındıran rapora verilen isimdir.

Değerleme Raporu Nedir Nerede Kullanılır?

Taşınmaz değerlemesi bir taşınmazın imar durumu, tapu takyidatları, taşınmazın bulunduğu bölgenin analizi, yeri, konumu, benzer taşınmazlara göre artı ve eksileri gibi pek çok etkeni değerlendirerek, taşınmazın değerinin tespit edilmesi için hazırlanır. Bir değerleme raporunun hazırlanması için süreç öncelikle yasal kurum incelemesiyle başlar. Taşınmazın tapu kaydı ve imar durumu gibi bilgiler, tapu müdürlükleri ve belediyelerin ilgili bölümlerinden toplanır. Ardından taşınmazın bu yasal kurum incelemelerinde elde edilen bilgileri yerinde yapılan yer görme işleminde taşınmazın mevcut durumuyla karşılaştırılır ve bölgesel analize geçilir. Taşınmazın bulunduğu bölgedeki emsalleri ve bu emsallere göre değeri incelenir. Son olarak da tüm bilgiler bir raporda toplanarak başka bir değerleme uzmanının incelemesine gönderilir.

Değerleme Raporu Kimler Tarafından Hazırlanır

Hazırlanacak değerlenme raporları; değerleme şirketlerinde kontrolör ya da SPK tarafından görev alan lisanslı denetmenler tarafından raporlar hazırlanır. Ekspertiz raporu mutlaka değerleme uzmanları tarafından hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. Raporu hazırlayacak kurum ve kişilerin yetki belgelerini sorgulamanız gerekir. SPK ve BDDK lisanslı şirketler BDDK ve SPK nın sitelerinde listelenir. Şirketlerin %10 ve üzerinde hissesine sahip olan sorumlu değerleme uzmanları tarafından kontrol edilerek onaylanmaktadır.

Gayrimenkul Değerleme Raporu Nasıl Hazırlanır

Bir değerleme raporunu hazırlamak için ilk olarak yasal kurum incelemesi yapıldıktan sonra işlemler başlar. Gayrimenkule ait tapu kaydı, imar durumu vb. bilgiler için tapu müdürlükleri ile belediyelerin ilgili bölümlerinden alınır. Ardından yasal kurum incelemelerinde eldeki bilgiler ile değerleme uzmanı tarafından yerinde yapılan yer görme işleminde gayrimenkule ait mevcut durum karşılaştırılması yapılır ve bölgesel analiz gerçekleşmiş olur. Hisseli Gayrimenkul satışları için ilgili makalemize bakabilirsiniz.

Değerleme Raporu Nereden Alınır

Ülkemizde gayrimenkul değerleme uzmanlarının değerleme yapabilmeleri için Değerleme Uzmanlığı Lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Bu lisansı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilen bir sınav sonucunda alınabilmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Raporu Geçerlilik Süresi

Yabancıların gayrimenkul alımı ile ilgili tapu işlemlerinde sırasında istenilen gayrimenkul değerleme raporunun geçerlilik süresi 3 aydır. Gayrimenkule ait değer değişebileceği için gayrimenkul değerleme raporunun süresini belirleyen bu konuda herhangi bir yasal düzenleme henüz yoktur. Fakat gayrimenkulün fiziki ve yasal durumu ile ilgili bir değişiklik söz konusu yoksa, değerleme raporunun genellikle 6 ay ila 1 yıl süre zarfında geçerli olacağı öngörülmektedir.

SERMAYE ARTIRIMI NEDİR? NEDEN YAPILIR? (2023)

Anonim ve limited şirketlerin gündeminde olan konulardan biri sermaye artırımıdır. Kısaca tanımlarsak şirketin bilançosunda gözükmekte olan sermayesinin belirli bir miktar artırılmasıyla tanımlayabiliriz. Sermaye artırımı farklı çeşitli şekillerde yapıldığı gibi yapılmasının altında da isteğe bağlı ya da zorunlu farklı sebepler taşımaktadır. Sermaye artırımının temelinde şirketin yeni sermaye yaratma isteği bulunmakla birlikte şirketin bu sermaye kullanılarak yapacağı yeni yatırımlar da en iyi şekilde hedefe ulaşmayı sağlamasıdır. Sermaye artırımının zorunlu sebeplerden dolayı yapıldığı

İlgili İçerik

Değerleme Raporu Ücreti

Karar kapsamında, birlik üyelerinin 2021’de baz alacağı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi ve uygulama esasları alınan kararlara göre Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) belirlenen gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarife kapsamında, brüt metrekaresi 250’yi aşmayan konut, ofis veya bürolar için değerleme ücreti 738 lira olacak. Rapor başına 4 lira gayrimenkul bilgi merkezi payı eklenecek

Yabancıya Gayrimenkul Satışında Türkiye Geneli Değerleme Raporu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Daire Başkanlığı’nın 15.02.2019 tarihli genelgesi ile Türkiye’de yer alan taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilerin taraf olduğu alım-satım işlemlerinde taşınmaz değerleme raporunun alınması zorunlu kılınmıştır. Değerleme raporları, BDDK tarafından listeye alınmış gayrimenkul değerleme kuruluşlarınca değerleme standartlarına uygun olarak hazırlıkları yapılacaktır. Yabancı kişilerin gerek alıcı olarak, gerekte satıcı olarak taraf olduğu bütün satış işlemlerinde taşınmaz değerleme raporu şartı aranacak olup Tapu Müdürlüğü’ne sunulan değerleme raporlarının düzenlendiği tarihten itibaren 3 aylık süre içerisinde kesin başvuru yapması kaydıyla işlem tamamlanıncaya kadar geçerliliği bulunmaktadır.

yabancıya gayrimenkul satışta değerleme raporu

Yabancıya Gayrimenkul Satışında Değerleme Raporu

Hisseli Tapunun Satışı Mümkün müdür? (2023)

Paylar veya hisse senetleri, anonim şirketler tarafından ortaya çıkarılır ve şirketin sermayesine belirli bir katılma payı sağlar. Pay alan yatırımcı şirkete ortak olur. Pay, sahibine ortaklık hakkı, yönetime katılma (oy) hakkı, kâr payı alma hakkı gibi hakların yanında bilgi alma hakkına da sahip olur. Pay sahipleri temel olarak iki türlü gelir sağlama imkanı vardır: Bunlar sermaye kazancı ve kâr payıdır.Sermaye Kazancı Payın değerindeki olası artıştan elde edilen

İlgili İçerik

Emsal Değerlemesi Tekniği

Değerleme uzmanları tarafından günümüzde yaygın olarak kullanılan yöntem emsal değerlemesi tekniğidir. Emsal değerlemesi tekniği, bir alıcının bir gayrimenkulü satın almak için ödeyebileceği bedelin, piyasadaki benzer özelliklere sahip gayrimenkullerin maliyetinden daha fazla olmadığı düşünülür. Böylelikle bir gayrimenkulün değerini tespit etmek için piyasada satışa sunulmuş olan gayrimenkul ile karşılaştırılır ve gayrimenkullerin satışları incelenir. Değerleme uzmanı, gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki emsalleri ve bu emsallerin raporu hazırlanan gayrimenkule göre artı ve eksilerini bakar. Bu bilgiler dâhilinde değer takdiriyle birlikte değerleme raporunu hazırlanmaya başlar.

Bir önceki yazımız olan Temettü Nedir? Temettü Nasıl Alınır? (2023) başlıklı makalemizde Temettü Dağıtımı Nedir?, Temettü Nasıl Alınır? ve Temettü Nasıl Dağıtılır? hakkında bilgiler verilmektedir.